Ethereum is gebaseerd op hetzelfde idee als Bitcoin; Een blockchain met een digitale munt die volgens specifieke regels op geheel decentrale wijze tussen users kunnen worden verplaatst.

Een dergelijk gedecentraliseerd platform kan nooit uitvallen, is hoogst betrouwbaar en is kostenbesparend. Het moet ervoor zorgen dat het uitwisselen van informatie en het vastleggen van afspraken decentraal en peer-to-peer, zonder tussenkomst van overheden, notarissen of grote bedrijven geregeld kunnen worden.

Het doel van Ethereum is om niet alleen een digitale valuta te zijn, maar daarnaast een platform voor het sluiten van digitale “contracten”, ook wel smart contracts genoemd. Ethereum biedt de mogelijkheid om een contract op te slaan in de blockchain in de vorm van programmacode. In deze contracten kunnen naast belangrijke informatie ook allerlei voorwaarden staan voor de overdracht van zogenoemde Ether. Overdrachten kunnen puur als waardetransactie fungeren, maar specifieke munten kunnen ook dienen als representaties van fysieke voorwerpen. Hierbij is de eigenaar van een unieke Ether-munt direct de officiële eigenaar van een fysiek goed. Het wordt decentraal geëvalueerd of er aan de eisen van het contract voldaan is waarna vervolgens een transactie kan plaatsvinden.