FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Bitcoin is de eerste decentrale digitale munteenheid, wat betekent dat er geen autoriteit, centrale bank, overheid of tussenpersoon het systeem kan controleren. De techniek van Bitcoin werkt volgens Peer-to-Peer (P2P) regels. Mensen die met Bitcoin software het Bitcoin-netwerk gebruiken, kunnen door P2P rechtstreeks met elkaar communiceren. Een centrale computer (van een autoriteit) die alle transacties goedkeurt is hierdoor overbodig geworden. Doordat er geen centrale computer bestaat waar alle gebruikers afhankelijk van zijn, maar er duizenden kopies zijn met alle data, is er niet één zwakke plek in het netwerk aan te wijzen. Zie ook blockchain voor meer informatie over de achterliggende techniek.

Bitcoin is in principe immuun voor inflatie, omdat de hoeveelheid digitale munten aan een maximum van 21 miljoen is gebonden. Bitcoins worden door middel van een computerprogramma volgens een vast tempo gegenereerd op willekeurige computers die zijn aangesloten op het bitcoinnetwerk, totdat in het jaar 2140 het maximum van 21 miljoen is bereikt. Er is geen centrale instantie die kan besluiten bitcoins bij te drukken. Schaarste zit dus ingebakken in het systeem.

Bitcoin wordt getypeerd als een ‘cryptocurrency’. Cryptogeld is gebaseerd op cryptografie (versleutelingssystemen) en gaat gepaard met een ‘proof of work’-schema. Simpel gesteld is Bitcoin digitaal geld en kan je hiermee omgaan net zoals je dat met regulier geld zou doen. Hiermee geldt het als een alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten. Je kan er goederen of diensten mee kopen, ermee speculeren of omruilen voor andere (digitale) valuta’s. Daarbij zijn er meerdere grote voordelen van Bitcoin t.o.v. ons huidige betaalsysteem.

  • Zo ben je onafhankelijk van overheden en centrale banken.
  • Worden transacties vrijwel direct verwerkt en uitgevoerd.
  • Zijn er nagenoeg geen transactiekosten, zelfs niet naar het buitenland.
  • Ook bestaat de mogelijkheid om geheel anoniem van het ene adres naar het andere adres over te schrijven.

Er bestaan dus voldoende redenen om gebruik te maken van Bitcoin!

De blockchain is de datastructuur achter het Bitcoin-netwerk. Deze structuur fungeert als een openbaar, digitaal en decentraal grootboek. Elke gebruiker is onderdeel van het zogenoemde peer-to-peer netwerk en beschikt daarmee over een exacte kopie van het grootboek waarin alle transacties bijgehouden worden. Het grootboek wordt continue gesynchroniseerd met alle gebruikers zodat iedereen beschikt over de meest recente transacties. De database is een groeiende ketting van blokken die gehard zijn tegen manipulatie, dit komt door het gedistribueerde systeem. De oplossing zit hem in het samenvoegen van de transacties in blokken. Het grootboek bestaat dus uit blokken die samen een ketting van blokken, de blockchain, vormen. Een block wordt gekoppeld door middel van een verwijzing naar een vorig block. Met behulp van gegevensuitwisseling en verificatie tussen de nodes moet er eerst consensus bereikt worden over transacties voordat deze in een nieuw blok aan de blockchain toegevoegd worden.

Ethereum is gebaseerd op hetzelfde idee als Bitcoin; Een blockchain met een digitale munt die volgens specifieke regels op geheel decentrale wijze tussen users kunnen worden verplaatst.

Een dergelijk gedecentraliseerd platform kan nooit uitvallen, is hoogst betrouwbaar en is kostenbesparend. Het moet ervoor zorgen dat het uitwisselen van informatie en het vastleggen van afspraken decentraal en peer-to-peer, zonder tussenkomst van overheden, notarissen of grote bedrijven geregeld kunnen worden.

Het doel van Ethereum is om niet alleen een digitale valuta te zijn, maar daarnaast een platform voor het sluiten van digitale “contracten”, ook wel smart contracts genoemd. Ethereum biedt de mogelijkheid om een contract op te slaan in de blockchain in de vorm van programmacode. In deze contracten kunnen naast belangrijke informatie ook allerlei voorwaarden staan voor de overdracht van zogenoemde Ether. Overdrachten kunnen puur als waardetransactie fungeren, maar specifieke munten kunnen ook dienen als representaties van fysieke voorwerpen. Hierbij is de eigenaar van een unieke Ether-munt direct de officiële eigenaar van een fysiek goed. Het wordt decentraal geëvalueerd of er aan de eisen van het contract voldaan is waarna vervolgens een transactie kan plaatsvinden.

De waarde van bitcoins ontstaat doordat het als ruilmiddel gebruikt wordt. De prijs op de markt wordt bepaald door vraag en aanbod. In de markt van Bitcoin is de volatiliteit vrij hoog te noemen. De variaties van de koers en de kracht van bewegingen zorgen ervoor dat het zeer interessant is om te speculeren. Het is mogelijk om enorme bedragen te verdienen door te handelen in bitcoins; doordat je zowel long als short kan gaan kan je immers profiteren van dalingen én stijgingen. De koers van bitcoins beweegt vaak meerdere procenten per dag waardoor het mogelijk is om iedere dag een goede winst te behalen. De bitcoin is in staat om een massaproduct te worden. Wanneer het kopen van bitcoins steeds meer mainstream wordt, zal uiteindelijk de schaarste toenemen wat weer een stijging in de prijs betekend. Dit is slechts één van de vele groeivoorbeelden van Bitcoin.

Blockchain-technologie is in staat om het huidige betalingsstelsel daadwerkelijk te veranderen. Tot op heden was het ondenkbaar om volledig anoniem, direct, buiten grote instanties als banken en creditcardmaatschappijen om, (internationale) transacties te doen. Er bestaan geen instap- of abonnementskosten en is vrij voor iedereen te gebruiken met een computer en werkend internet. Het belangrijkste voordeel is de veiligheid door de werking van de blockchain zelf.

Ook is er met blockchain een onontgonnen gebied ontstaan voor ontwikkelaars om nieuwe toepassingen te ontwikkelen op basis van de techniek. Voorbeelden hiervan zijn Decentralized Apps (Daps) en smart contracts. Een Dapp is een nieuw type software programma, oftewel app, welke ontworpen is om te functioneren op het internet zonder dat er een centrale entiteit deze controleert. Smart contracts zijn computerprotocollen die online contracten faciliteren, verifiëren en waar ingesteld volgens van te voren bepaalde voorwaarden geautomatiseerd worden. Kortgezegd zijn dit autonome zelf-uitvoerende contractuele bepalingen. Deze voorbeelden zijn slechts een kleine greep uit de ongekende mogelijkheden van Blockchain-technologie.

Een klein maar groeiend deel van de (web)winkels zijn begonnen met het accepteren van bitcoins als betaalmiddel. Het bekendste Nederlandse voorbeeld is Thuisbezorgd.nl. Ook andere bekende websites, zoals de blogdienst WordPress en de Amerikaanse datingsite okCupid, doen mee. De komende maanden en misschien jaren moet blijken wat de verdere ontwikkelingen zijn van Bitcoin als betaalmiddel.

Bitcoins dienen aangekocht te worden bij speciale wisselkantoren op internet. Zo maakt de website Bitonic.nl het mogelijk om bitcoins te kopen en deze af te rekenen middels iDeal. De gekochte bitcoins dienen in een wallet geplaatst te worden. Een wallet is je persoonlijke digitale portemonnee. Technisch gezien bevat uw wallet enkel het wachtwoord om bij uw bitcoins in het netwerk te kunnen komen, hiermee dient u dus zeer secuur mee om te gaan. Er bestaan meerdere wallets die te gebruiken zijn voor het opslaan van bitcoins: op de computer, smartphone, een online wallet of een paper wallet. Zodra u bitcoins uit wilt geven dan maakt u de bitcoins vanuit uw wallet over naar het adres van de andere partij.

Het zelf beheren van bitcoins brengt enkele risico’s met zich mee. Door de toegenomen populariteit van Bitcoin worden schadelijke programma’s verspreid om het wachtwoord van uw wallet te achterhalen. Deze wallets staan normaliter geïnstalleerd op uw pc of smartphone. Er zijn veel verschillende wallets op de markt. Sommige wallets zijn vrij ingewikkeld en vereisen eerst tijd om te leren voordat je aan de slag kan. Het is dan ook van groot belang om goed beschermd te zijn tegen schadelijke programma’s, virussen of spyware. In een Bitcoin-wallet zit een private handtekening en een public handtekening verwerkt. De public handtekening dient als een adres om bitcoins op te ontvangen en de private handtekening is om betalingen mee te doen. Dit houdt in dat je de public handtekening kan delen met anderen, maar de private handtekening dus strikt privé moet houden. Wanneer anderen je private handtekening weten kunnen ze jouw bitcoins uitgeven. Bij gebruik van een online wallet is het mogelijk ‘two-factor authentication’ (2FA) in te stellen. Bij het inloggen voor toegang tot je wallet wordt er een sms gestuurd naar je telefoon, met een unieke code, welke je weer op de website in moet voeren om toegang te verkrijgen.

Een andere manier om je bitcoins op te slaan is ‘cold storage’, oftewel offline opslaan. Bij cold storage komt het er op neer dat de private en public handtekening of een kopie van je wallet ergens offline worden bewaard en de ‘online’ versie van de computer/smartphone verwijderd is. Zo kan een wallet op een losse memorystick bewaard worden en de handtekeningen op een stuk papier. Hiermee wordt voorkomen dat indringers via het internet van buitenaf achter je wallet aan kunnen gaan. Dit zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden die geboden worden om je wallet goed te beveiligen.