Toen Bitcoin net werd gelanceerd was het afronden van een transactie nog relatief snel. Er waren maar weinig gebruikers, en de miners die de transacties valideren konden dat gemakkelijk doen, omdat er niet veel data werd  verstuurd. Naar mate steeds meer mensen Bitcoin gingen gebruiken werd de hoeveelheid informatie die moest worden verwerkt in een block (een dataset op de blockchain) echter steeds groter.

Vertraging

Eerder dit jaar leidde dat al tot vertragingen bij het afhandelen van transacties. Daardoor werden de kosten van de “fees” (de afdracht aan de miners om een transactie te valideren) hoger. Dat werkt als volgt. Om ervoor te zorgen dat een betaling tijdig wordt verwerkt moet dit interessant zijn voor de miners. Bij een groot aanbod van transacties worden eerst de transacties verwerkt met de hoogste fees. Transacties waarvoor weinig fee wordt betaald worden op een gegeven moment helemaal niet meer verwerkt. Er is doorlopend aanbod van transacties met hogere fees, en de kleinere transacties blijven liggen (als een betaling helemaal niet wordt verwerkt krijgt de eigenaar het bedrag weer terug). De logsiche oplossing hiervoor is om de fees te verhogen, maar het wordt daardoor wel onaantrekkelijk om voor kleine bedragen Bitcoin te gebruiken. In sommige gevallen kunnen de transactiekosten zelfs hoger uitvallen dan het initiële bedrag. Vanuit het oogpunt van Bitcoin als betaalmiddel is het natuurlijk niet wenselijk als kleine bedragen overmaken exorbitant duur wordt, en vertraging over het algemeen is ook niet prettig. Zeker niet als men bedenkt dat het aantal gebruikers van Bitcoin snel toeneemt, en dat deze vertragingen nog erger zullen worden.

De NYA en SegWit2x

In New York kwam een belangrijk deel van de Bitcoin community eerder dit jaar bij elkaar om hiervoor een oplossing te verzinnen; de NYA (New York Agreement). Er werd een afspraak gemaakt door de aanwezigen om een aantal stappen uit te voeren om de druk op het netwerk te verlagen. Er werd besloten om voor SegWit2x te gaan. SegWit2x bestaat uit 2 delen: “SegWit”, en “2x”.

SegWit maakt het makkelijker om betalingen te verwerken door het deel van de betaling dat behoort bij de betalende partij buiten de gewone blocks op te slaan. De naam SegWit, oftewel Segregated Witness, verwijst dan ook naar het apart opslaan van de validatiegegevens. Er wordt nog steeds gevalideerd, maar dit wordt op een andere manier opgeslagen. Dit vergemakkelijkt het proces, en maakt het mogelijk om meer betalingen uit te voeren.

Het opslaan van betalingen buiten de blockchain stelt gebruikers ook in staat om via het Lightning Network snel, en vooral goedkoop transacties uit te voeren. We zullen de precieze technische specificaties hier niet verder uitleggen, maar in dit filmpje wordt het goed uitgelegd. Ook dit werd opgenomen in de roadmap die werd opgesteld in New York.

Tot slot zou er binnen 6 maanden na de uitrol van SegWit een vergroting van de hoeveelheid data in een block worden doorgevoerd. Dit wordt ook wel “2x” genoemd. Momenteel is ieder blok maximaal 1MB. Dit zou 2 keer zo groot (2x) moeten worden; 2MB dus. Hierdoor kunnen nog meer betalingen in een blok van 10 minuten worden verwerkt. Omdat, als een Bitcoin node de wijzigingen voor SegWit niet heeft geïmplementeerd, deze nog steeds blocks kan opslaan die overeenkomen met die van nodes die wel SegWit hebben ingevoerd spreken we hier over een “soft fork”. Men hoeft niets te ondernemen om nog steeds gebruik te kunnen maken van Bitcoin.

Een hard fork

2x verschilt op dit punt van SegWit. Omdat er meer informatie in een blok in een blok van 2MB kan worden verwerkt dan in een blok van 1MB wordt er wezenlijk andere informatie in deze blocks opgeslagen wanneer er meer dan 1MB moet worden opgeslagen. Dat betekent dat er twee verschillende versies van de waarheid zullen ontstaan; één met grotere blocks, en één met kleinere. Dit houdt in dat er een “hard fork” ontstaat.

Hard forks brengen onrust met zich mee, omdat voor gebruikers niet precies is na te gaan welk deel van de markt met welke aftakking zal meegaan. Zelfs als in eerste instantie het aantal stemmen erop wijst dat het meerendeel van de Bitcoin miners 2x steunt kan op voorhand niet worden gecontroleerd wie dit ook daadwerkelijk (tijdig) zullen invoeren. Momenteel is nog niet duidelijk welk deel van de Bitcoin miners ook de capaciteit per block zal opschalen, maar in tegenstelling tot de steun die voor SegWit bestond – zo’n 80% van de miners – lijkt het nu slechts om 50% van de miners te gaan. Dit is absoluut iets om in de gaten te houden, en de hoeveelheid support zal ook zeer bepalend zijn voor de prijs van de beide currencies.

Het is in ieder geval aan te raden om rond 17 november even geen transacties te doen, en even de kat uit de boom te kijken. Wat er ook gebeurt; SegWit2x zal meer invloed hebben dan Bitcoin Gold, en gezien de huidige support waarschijnlijk ook meer dan Bitcoin Cash.