Naam: Bitcoin Cash

Tracker: BCC

Wie zit erachter: Een deel van de voormalige Bitcoin developers

Wat is het: Bitcoin Cash is een afsplitsing van Bitcoin. Omdat er, door de groei van het aantal Bitcoin transacties, problemen ontstonden met het tijdig afhandelen van transacties zijn er meerdere voorstellen gedaan door de development community om dit te verhelpen. Door een aantal partijen werd voorgesteld om de grootte van de “blocks” te verhogen om zodoende beter om te kunnen gaan met hoge volumes. Hierdoor kunnen er per meer transacties worden verwerkt. Niet alle Bitcoin Miners waren het hier echter mee eens (dit zou leiden tot extra kosten voor Miners), en het merendeel heeft besloten om met een andere oplossing in zee te gaan. Sommigen hebben besloten toch voor de voorgestelde verruiming van het dataverkeer te gaan. Omdat cryptocurrency op dezelfde manier moet werken voor alle “nodes” (anders ontstaan er verschillen tussen de gegevens, en werkt de blockchain niet meer) heeft er een zogenoemde “fork” plaatsgevonden. Dit betekent dat er een nieuwe coin is ontstaan: Bitcoin Cash.

Uiteraard leiden de verschillen in opvatting tot een vorm van concurrentie tussen de Bitcoin, en de Bitcoin Cash community. Er wordt veel wederzijds kritiek geuit, maar de toekomst moet uitwijzen wie de juiste oplossing heeft gekozen…

Het development team: Een deel van de voormalige Bitcoin development teams.

Transacties per seconde: ± 6

Hoeveel komen er in de omloop: Er komen totaal 21 miljoen Bitcoin Cash in de omloop.