Naam: Bitcoin

Tracker: BTC

Wie zit erachter: Satoshi Nakamoto (echte identiteit niet bekend) Wat is het: Bitcoin is de eerste, de meest bekende, en de meest geaccepteerde cryptocurrency. Het idee om digitaal betalingsverkeer uit te rollen vindt hier zijn oorsprong.

In 2009 werd Bitcoin gelanceerd, nadat in oktober 2008 het idee van een “peer-to-peer” decentraal betalingsnetwerk is gepubliceerd. Bitcoin is de meest gebruikte valuta binnen de cryptomarkt, en het grootste deel van het wereldwijde marktkapitaal in de cryptomarkt is dan ook in Bitcoin belegd. Er zijn een aantal zaken waar Bitcoin, vanwege de omvang mee te kampen heeft. Zo is het absoluut niet het netwerk waarbinnen de snelste betalingen kunnen worden gedaan (dit is ook één van de redenen voor het ontstaan van Bitcoin Cash), en is het moeilijk om updates uit te rollen, omdat er op zeer grote schaal gecommuniceerd dient te worden over voorgestelde wijzigingen. Vanwege de enorme waardestijging van de Bitcoin, de trage transacties, en het feit dat bijna alle cryptocurrencies op exchanges tegen Bitcoin kunnen worden ingewisseld, wordt het ook wel het “goud” van de cryptomarkt genoemd. In tegenstelling tot de vele berichten over het gebruik van Bitcoin door criminelen, en het ondoorzichtige karakter van Bitcoin zijn transacties gewoon in te zien, en te volgen.

Het development team: Verschillende bedrijven onderzoeken, en doen verbeteringsvoorstellen voor Bitcoin. Of deze ook worden doorgevoerd hangt af van de Miners. Als de meerderheid van de Miners een “change” accepteert wordt deze doorgevoerd.

Transacties per seconde: ± 3000

Hoeveel komen er in de omloop: Er komen in totaal 21 miljoen Bitcoin in omloop, waarvan de laatsten in 2140 (!) zullen worden vrijgegeven.