14 06, 2017

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is de eerste decentrale digitale munteenheid, wat betekent dat er geen autoriteit, centrale bank, overheid of tussenpersoon het systeem kan controleren. De techniek van Bitcoin werkt volgens Peer-to-Peer (P2P) regels. Mensen die met Bitcoin software het Bitcoin-netwerk gebruiken, kunnen door P2P rechtstreeks met elkaar communiceren. Een centrale computer (van een autoriteit) die alle transacties […]

14 06, 2017

Wat is blockchain?

De blockchain is de datastructuur achter het Bitcoin-netwerk. Deze structuur fungeert als een openbaar, digitaal en decentraal grootboek. Elke gebruiker is onderdeel van het zogenoemde peer-to-peer netwerk en beschikt daarmee over een exacte kopie van het grootboek waarin alle transacties bijgehouden worden. Het grootboek wordt continue gesynchroniseerd met alle gebruikers zodat iedereen beschikt over de […]

14 06, 2017

Wat is Ethereum?

Ethereum is gebaseerd op hetzelfde idee als Bitcoin; Een blockchain met een digitale munt die volgens specifieke regels op geheel decentrale wijze tussen users kunnen worden verplaatst.

Een dergelijk gedecentraliseerd platform kan nooit uitvallen, is hoogst betrouwbaar en is kostenbesparend. Het moet ervoor zorgen dat het uitwisselen van informatie en het vastleggen van afspraken decentraal en […]